__
 
 
 
KONYA
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Hakkında Genel Bilgi
        12.11.2012 tarih ve 6360 Sayılı Kanunun 34'üncü maddesi ile 3152 sayılı Kanununa 28'inci maddesinden sonra gelmek üzere 28/A maddesi kapsamında tüzel kişiliği sona eren, İl Özel İdareleri'nin yerine Büyükşehir Belediyelerinin bulunduğu illerde valiye bağlı olarak Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları(YİKOB) kurulmuş ve buna ilişkin yönetmelik 04.04.2014 tarih ve 28962 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır.
 
        Büyükşehir belediyelerinin bulunduğu illerde kamu kurum ve kuruluşlarının yatırım ve hizmetlerinin etkin olarak yapılması, izlenmesi ve koordinasyonu, acil çağrı, afet ve acil yardım hizmetlerinin koordinasyonu ve yürütülmesi, ilin tanıtımı, gerektiğinde merkezi idarenin taşrada yapacağı yatırımların yapılması ve koordine edilmesi, temsil, tören, ödüllendirme ve protokol hizmetlerinin yürütülmesi, ildeki kamu kurum ve kuruluşlarına rehberlik edilmesi bunların denetlenmesini gerçekleştirmek üzere valiye bağlı olarak Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı kurulmuştur.
 
        1 Eylül 2016 Tarih ve 29818 (2. Mükerrer) Sayılı Resmi Gazetede 674 Karar Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile "kamu tüzel kişiliğini haiz ve özel bütçeli" kurum olarak tüzel kişilik kazanmıştır.