__
 
 
 
KONYA
Vizyonumuz
        İldeki adli ve askeri teşkilat dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülmesi gereken yatırım, hizmet ve faaliyetlerin etkinliğini ve verimliliğini denetlemek. İlimizde yaşayan herkesin kamu hizmetlerinden beklentilerini ihtiyaç ortaya çıkmadan öngörmek. Ortaya çıkan bu beklentileri azami seviyede karşılamak için yaşam kalitesini arttırıcı, gelir düzeyini yükseltici, yenilikçi ve sürdürülebilir kalkınma çözümlerin geliştirilmesi ile uygulanması da dahil olmak üzere; il düzeyindeki yatırım ve hizmetlerin etkili ve verimli olarak yürütülmesine ilişkin olarak gerekli her türlü desteğin sağlanmasıyla ihtiyaçlara duyarlı öncü ve örnek bir kuruluş olmaktır.