__
 
 
 
KONYA
Sıra No Resmi Görüşler
1 Maliye Bakanlığının 21.04.2014 tarih ve 125 sayılı Harcama Yetkililigi ile ilgili Görüşü
2 Maliye Bakanlığının 23.06.2014 tarih ve 390 sayılı OSB İştirak Payı ile ilgili Görüşü
3 Maliye Bakanlığının 03.06.2014 tarih ve 5818 sayılı Yardımcı Hesap Kodu Açılması ile ilgili Görüşü
4 Maliye Bakanlığının 24.07.2014 tarih ve 6528 sayılı Taşıt Kiralama ile ilgili Görüşü
5 Maliye Bakanlığının 11.09.2014 tarih ve 7824 sayılı Araç Alımı ile ilgili Görüşü
6 Maliye Bakanlığının 02.10.2014 tarih ve 8498 sayılı Tazminatlar ile ilgili Görüşü
7 Maliye Bakanlığının 28.03.2016 tarih ve 2726 sayılı aktarma ile ilgili Görüşü
8 Devlet Personel Bakanlığının 10.03.2016 tarih ve 1536 sayılı 5 yıl nakil yasağı ile ilgili Görüşü
9 İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliğinin 20.04.2016 tarih ve 7331 sayılı  Hizmet Alımı Yöntemiyle Çalıştırılan Personelin Hizmet İçi Eğitim, Çalıştay, Seminer, Teknik Gezi Gibi Eğitimlere Katılıp Katılamayacağı ile ilgili Görüşü
10 İçişleri Bakanlığının 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun Ek-1 inci Maddesi Kapsamında Sınavsız Atanma Talepleri ile ilgili Görüşü
11 6360 Sayılı kanun ile il özel idareleri kapatılmadan önce emekli olan işçi personelin izin ve intibak ücretinin hangi kurum tarafından ödenmesi gerektiği hakkında görüş;
12 Maliye Bakanlığının Ek Özel Hizmet Tazminatı Konulu 11/05/2016 tarih ve 4333 sayılı görüşü;
13 Maliye Bakanlığının Seyyar Görev Tazminatı Konulu 03/06/2016 tarih ve 5131 sayılı görüşü;
14 İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün Teknik Öğretmen Zam ve Tazminatı Konulu 16/06/2016 tarih ve 11170 sayılı görüşü;
15 Maliye Bakanlığının Seyyar Görev Tazminatı Konulu 06/06/2016 tarih ve 5195 sayılı görüşü;
16 Maliye Bakanlığının Araç Devri Konulu 17/04/2014 tarih ve 7791 sayılı görüşü;
17 İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliğinin 19.07.2016 tarih ve 14458 sayılı Yargı Kararı Sonucu Ödemelerin Hizmet Alımı Yapılan Firmaya Rucü Edilip Edilmeyeceği Hakkında Görüşü
18 İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliğinin 01.09.2016 tarih ve 18190 sayılı Hakediş Ödemesi Hakkında Görüşü