__
 
 
 
KONYA
Misyonumuz
        İlimizin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmesinin sağlanması, etkin ve verimliliğin sürdürülebilir kılınması için, toplumun ihtiyaç ve beklentilerine duyarlı, kamu kaynaklarının elde edilmesi ve kullanımında stratejik yaklaşımla;
 
- İldeki kamu kurum ve kuruluşların yatırım ve hizmetlerin etkin yapılmasını, izlenmesini ve koordinasyonunu sağlamak,(askeri ve adli kurumlar hariç)
 
- İldeki kamu kurum ve kuruluşlarına rehberlik etmek, koordine etmek ve bunları denetlemek, (askeri ve adli kurumlar hariç)
 
- 112 acil çağrı, afet ve acil yardım hizmetlerini koordine etmek ve yürütmek,
 
- İlin tanıtımına yönelik faaliyetleri yürütmek ve koordine etmek,
 
- Temsil, tören, ödüllendirme ve protokol hizmetlerinin yürütülmesi,
 
- İldeki yatırım ve hizmetlerin zamanında ve etkin yapılmasını sağlayarak, halkın yaşam kalitesini, huzurunu ve İlin refah düzeyine katkı sağlayacak şekilde mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmaktır.