__
 
 
        İlimiz sınırları içerisinde 3213 sayılı Maden Kanunun 14.maddesi gereği     
 
        I(a) Grubu Maden İşletme Ruhsatlı sahalar ile ilgili devlet hakkına esas olan emsal ocak başı  satış fiyatlarının belirlenmesi için kum, çakıl ve ariyet malzemesinin ocak başı fiyatlarının il içerisinde emsal teşkil edecek şekilde aşağıda belirtilmiştir.
 
KONYA İLİ SINIRLARI İÇERİSİNDE  I(a) GRUBU MADENLER İÇİN BÖLGESEL OLARAK BELİRLENEN MALZEME RAYİÇ FİYATLARI
BÖLGE MALZEME CİNSİ RAYİÇ FİYATI (TL/TON)
SEYDİŞEHİR KUM  8,00 ₺
BEYŞEHİR ARİYET 6,00 ₺
KARAPINAR KUM 8,50 ₺
EREĞLİ KUM 12,00 ₺
KARATAY-MERAM-SELÇUKLU KUM 9,80 ₺
KARATAY-MERAM-SELÇUKLU ARİYET 1,63 ₺
TUZLUKÇU KUM 8,50 ₺