__
 
 
 
KONYA
112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü
        Serhat ÖZDOĞAN
 
112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünün görevleri
        112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
 
a) 112 Acil Çağrı Merkezinin iş ve işlemlerini 3152 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürütmek,
 
b) Başkanın verdiği diğer görevleri yapmak.